Etiket Arşivleri: e-irsaliye

Devletin dijitalleşmeye verdiği önem ve teknolojinin kamu kurumlarında da kullanılmaya başlanması  hız ve kontrolü oldukça kolaylaştırdı. e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv gibi uygulamaların operasyonel süreçlere sağladığı katma değer ile iş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerinde sağlanan tasarruftan çok daha önemli kazanımlar elde edilmeye başlandı. Artık faturalar elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanıyor ve hızlı şekilde ibraz edilebiliyor. Vergiye […]